Matjaž Grabljevec

Matjaž Grabljevec

Koristili smo Autopath funkcije za kreiranje karakteristika vozila modela aviona Airbus A320 i Lockheed C5 Galaxy za taksiranje aviona i skretanje na rulnu stazu aerodroma Cerklje u Sloveniji. Funkcionisalo je savršeno.