Viewpoint Field View je mobilna cloud aplikacija, koja izvođačima građevinskih, zanatskih i instalacionih radova omogućava snimanje, razmenu i obradu podataka na objektu.

Omogućava im da već na gradilištu tj. na licu mesta reše poteškoće, smanje verovatnoću grešaka i kvalitetnije obave posao. Ova jako korisna aplikacija za mobilno upravljanje gradilištima, u saradnji sa programskim modulom Viewpoint Team za projektni menadžment čini sveobuhvatno rešenje za upravljanje građevinskim objektima.

Dostupnost podataka

Jednostavno prikupljanje i snimanje, razmena, obrada i prenos podataka sa gradilišta u kancelariju.

Transparentnost podataka

Operativne šeme omogućavaju brzi pregled i analizu podataka za pravilno izveštavanje i pristupanje.

Pojednostavljena obrada podataka

Pripremljeni predlozi omogućavaju pojedinstvljen upravljanje, nadzor i kontrolu građevinskih radova na objektu.

Tačne bezpapirne metode za poboljšanje učinka građevinski radova, sa stalnim rešavanjem komplikacija i smanjenjem mogućnosti za rizik.

Ova moćna aplikacija za mobilno upravljanjem gradilištima, u saradnji sa programskim modulom Viewpoint Team za projektni menadžment čini sveobuhvatno rešenje za upravljanje građevinskim objektima.

Osiguranje i kontrola kvaliteta

Kontinuirana kontrola kvaliteta i testiranje sprečavaju upotrebu neadekvatnog materijala i neodgovarajućeg nadzora. Neusaglašenosti se eleminišu konstantno, tako da se smanjuje količina nepotrebnog i dodatnog rada.

Zaštita na radu

Lakše je osigurati bezbednost i zdravlje na radu na gradilištu. Provere bezbednosti su pojednostavljene jer se dokumentacija pohranjuje već na gradilištu. Nepravilnosti se brzo prepoznaju, pa je moguće pravovremeno upućivanje radnika na dodatno usavršavanje. Povrede na radu se kontunuirano beleže i dokumentuju, zajedno sa izjavama svedoka i fotografijama.

Tehnički prijem i predaja objekta

Praćenje liste identifikovanih tehničkih grešaka, nedostataka i nezavršenih radova. Priprema izveštaja o puštanju u eksploataciju instalirane opreme i izveštaji o probnom radu.

Kompanija SEYMOR PACIFIC izveštava da, korišćenjem aplikacije FIELD VIEW, sve više veći broj ljudi doprinosi poboljšanju kvaliteta usluga

»Korišćenjem aplikacije Field View stekli smo veliku prednost jer je uspešno koriste vođe gradilišta na terenu i rukovodioci projektnih timova.«

Lisa M, Systems Analyst, Seymour Pacific

Celi članak nalazi se na ovom linku.

Posavetujte se sa stručnjakom za Viewpoint Field View

Zakažite sastanak sa našim stručnjakom i pogledajte kako vam Viewpoint Field View može pomoći na vašem gradilištu.

Reference

Zajedno gradimo budućnost