Uputstva za kurs

Kurs se sastoji od lekcija koje su predstavljene u videu uz PDF tutorijal i sa DWG datotekama koje se koriste za rad.

Ciljevi kursa

Kada završite online kurs, moći ćete da počnete sa radom na realnim projektima.

Lekcija 1

Unošenje tačaka i kreiranje DMT

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako da unesete tačke u crtež i kako da kreirate digitalni model terena od ulaznih podataka. Takođe je prikazano kako da promenite/uredite dodatne postavke DMT.


  2:26 min

Lekcija 2

Efikasno projektovanje osovine reke sa različitim metodama

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako da projektujete osovinu reke, poprečne osovine, te zatim izvršite projekciju na teren. Na raspolaganju su tri različite metode za projektovanje osovina.

   


  3:36 min

Lekcija 3

Projektovanje podužnog profila

Uz pomoć ovog tutorijala ćete naučiti kako projektovati i urediti podužni profil.

   


  1:25 min

Lekcija 4

Projektovanje poprečnih profila

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako da iscrtate poprečne profile na crtežu i kako da projektujete poprečne profile kanala sa tipičnim elementima preseka kao što su nasipi, kosine, obloge kanala i sl, kao i da uredite i označite tipične elemente preseka.

   


  4:32 min

Lekcija 5

Proračun količina materijala

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako definisati poligon planimetrije i dodati/urediti materijale. U sledećem koraku naučićete kako izračunati količine po slojevima, kao i sumarne količine za celu oblast.

   


  2:50 min

Lekcija 6

Izvoz i uvoz u HEC-RAS

Naučićete kako da dodate tačke nasipa i obala u Aquaterra, i kako da izvezete geometriju reke koja će se koristiti u HEC-RAS za hidrauličku analizu. Nakon analize, rezultati 1D toka će biti uvezeni nazad u Aquaterra.

     


  6:20 min

Lekcija 7

Izvoz i uvoz u MIKE FLOOD

Naučićete kako da dodate tačke nasipa i obala u Aquaterra, i kako da izvezete geometriju reke koja će se koristiti u MIKE FLOOD za hidrauličku analizu. Nakon analize, rezultati 1D i 2D toka će biti uvezeni nazad u Aquaterra.

     


  8:52 min