CGS Labs stacionirane putno-meteorološke staniceuključuju različite senzore

Putni senzor

Integrisan je u sam put (kolovoz) i najvažniji je merač za merenje:

 • temperature asfalta na površini i na raziličitim dubinama,
 • debljine vodenog filma,
 • koncentracije soli,
 • određuje tačku smrzavanja i stanje na putu.

Bezkontaktni merači

Pomoću spektrometrije utvrđuju:

 • temperaturu na putu,
 • prijanjanje,
 • stanje puta,…

Meteorološki merači

Koriste sa za merenje:

 • temperature vazduha,
 • relativne vlage,
 • padavina,
 • sunčevog zračenja,
 • vetra.

Mobilne putno-meteorološke stanice na vozilima

Mobilni merači

Mobilni merači temperature, stanje na putevima te prijanjanja doprineli su napredku u razvoju putno-meteoroloških sistema.

Njihov rad može se predstaviti kao termičko mapiranje u realnom vremenu koje omogućava trenutni proračun novih predviđanja na osnovu trenutnih mobilnih merenja u putno-meteorološkom informacionom sistemu ili sistemu za podršku pri odlučivanju (CVIS/MDSS, VEDRA Putevi) – Dinamičko linijsko prognoziranje stanja kolovoza.

CGS Labs stacionirane putno-meteorološke stanica uključuju različite senzore

Putni senzor

Integrisan je u sam put (kolovoz) i najvažniji je merač za merenje:

 • temperature asfalta na površini i na raziličitim dubinama,
 • debljine vodenog filma,
 • koncentracije soli,
 • određuje tačku smrzavanja i stanje na putu.

Bezkontaktni merači

Pomoću spektrometrije utvrđuju:

 • temperaturu na putu,
 • prijanjanje,
 • stanje puta,…

Meteorološki merači

Koriste sa za merenje:

 • temperature vazduha,
 • relativne vlage,
 • padavina,
 • sunčevog zračenja,
 • vetra.

Mobilne putno-meteorološke stanice na vozilima

Mobilni merači

Mobilni merači temperature, stanje na putevima te prijanjanja doprineli su napredku u razvoju putno-meteoroloških sistema.

Njihov rad može se predstaviti kao termičko mapiranje u realnom vremenu koje omogućava trenutni proračun novih predviđanja na osnovu trenutnih mobilnih merenja u putno-meteorološkom informacionom sistemu ili sistemu za podršku pri odlučivanju (CVIS/MDSS, VEDRA Putevi) – Dinamičko linijsko prognoziranje stanja kolovoza.

Želite više informacija?

Reference

Brinemo o drumskom prevozu, povećanju bezbednosti na putevima i čistom okruženju