Stanje na putevima

CGS Labs putno-meteorološki informacioni sistem VEDRA Putevi pruža uvid u trenutne uslove na putu. Na osnovu vremenskih podataka i korišćenjem naprednih modela predviđanja omogućava uvid u stanje puteva nekoliko sati unapred.

Podrška pri odlučivanju

Zahtevnijim korisnicima obezbeđuje se sistem za podršku pri odlučivanju u održavanju MDSS (maintenance decision support system), koji predlaže mere održavaocima u skladu sa Pravilnikom o zimskom održavanju puteva: da procene kada, gde i sa čim posipati, kako bi im pomogao da donesu važne odluke pri zimskom održavanju puteva.

Ušteda i sigurnost

Sistem VEDRA Putevi omogućava optimalnu potrošnju materijala za posipanje, što rezultuje znatnim uštedama i smanjenjem zagađenja okoline. Omogućava bolju organizaciju, bržu odzivnost i preventivno funkcionisanje zimske službe u održavanju puteva, te tako doprinosi i povećanju saobraćajne bezbednosti.

Brinemo za održivu zimsku službu

Obezbeđenje održivosti u zimskim službama, znači uspostavljanje ravnoteže između ekoloških, ekonomskih i socijalnih potreba. Sistem VEDRA Putevi razvijen je u saradnji sa odgovornim službama kao odgovor na pitanje kako obezbediti visok nivo usluga zimske službe na ekonomsko i ekološki odgovoran način.

Sistem pruža pregled trenutnih i prethodnih podataka sa stacionarnih i moblinih meteoroloških stanica i IoT merača, kao što su: temperatura na putu, stanje na putu, te druga meteorološka merenja.

Sistem, koristeći fizičko-balansini model, predviđa temperaturu i stanje na putevima. Pri tome će uzeti u obzir i: merenja sa merača iz kolovoza, strukturu materijala kolovoza i vremensku prognozu koju izdaje Nacionalna meteorološka služba ARSO.

VEDRA Putevi pružaju i posebnu linijsku prognozu temperature i stanja kolovoza širom mreže puteva, dakle i između putno-meteoroloških stanica. U obzir se uzimaju merenja sa obližnjih meteoroloških stanica, vremenske prognoze, struktura materijala puteva, termičko mapiranje itd.

Sistem omogućava interaktivni prikaz prognoze visoke rezolucije za različite vremenske parametre (npr. temperatura vazduha, padavine, vetar, itd.) iz različitih meteoroloških modela (npr. ALADIN, INCA, koju priprema ARSO, itd.)

Koristeći veštačku inteligenciju i u skladu sa pravilima o zimskom održavanju puteva, sistem predlaže mere pri održavanju: kada, gde i sa čim posipati, ocenjujući ih i pomažući službi da donose važne odluke o zimskom održavanju.

Želite više informacija?

Reference

Brinemo o drumskom prevozu, povećanju bezbednosti na putevima i čistom okruženju