Politika privatnosti

SIGURNOST LIČNIH PODATAKA: Izjava menadžera za zaštitu privatnosti podataka

U kompaniji CGS Labs doo svesni smo značenja i važnosti zaštite ličnih podataka. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je usvojila Republika Srbija, nameće visoke standarde zaštite ličnih podataka koji određuju kako se vaši podaci prikupljaju, čuvaju, omogućava vam uvid u zahtev sa brisanjem i još mnogo toga. U skladu sa zakonom i naše svesti o važnosti ove oblasti, pružili smo objašnjenja o sigurnosti vaših podataka i pravima koja imate kao vlasnik podataka. Molimo pročitajte ovo pojašnjenje pažljivo pre nego što date saglasnost za prikupljanje ili obradu vaših ličnih podataka.

Opšte odredbe

Osoba kojoj poveravate svoje lične podatke je CGS Labs doo, Braće Ribnikar 63A, 21000 Novi Sad, PIB: 110363572, mat. br: 21342955

Da bismo vam pružili pravo korisničko iskustvo i pravilno sarađivali sa vama, tražićemo od vas određene lične podatke. Uvek ćemo vas pitati samo za lične podatke koji su nam apsolutno potrebni kako bismo mogli da komuniciramo sa vama. Zalažemo se za legitimnu i poštenu obradu ličnih podataka koje nam vi dajete, i nikako nećemo koristiti vaše lične podatke u bilo koju drugu svrhu koja nije u skladu sa svrhom obrade za koju su prikupljeni vaši lični podaci.

Bez vašeg znanja nećemo prodavati ili deliti informacije drugim kompanijama u reklamne svrhe.

Korišćenjem web stranice CGS Labs doo slažete se da CGS Labs doo može da prikupi određene vaše lične podatke pod uslovima i u skladu sa dole navedenom izjavom.

Zadržavamo pravo izmene ili dopune izjave o privatnosti bez prethodne najave zbog promena u zakonodavstvu. Objavljena verzija je trenutno važeća.

Šta su lični podaci

Lični podaci: jesu podaci koji se odnose na određenu fizičku osobinu, odnosno pojedinca, prema obliku u kojem su izraženi. To su informacije koja vas identifikuju.

Primeri ličnih podataka su: ime i prezime, e-mail adresa, broj zdravstvenog osiguranja, telefonski broj, registarski broj vozila, broj ličnog transakcionog računa, slika, podaci o lokaciji…

Specifične vrste ličnih podataka: podaci o pojedincu koji otkrivaju njegovo rasno ili etničko poreklo, politična uverenja, verska ili filozofska uverenja ili članstvo u sindikatu i obrada genetskih podataka, biometrijske informacije sa jedinom svrhom identifikovanja pojedinca, zdravstvenim informacijama ili povezane sa seksualnom orijentacijom pojedinca, seksualnim životom, informacijama o ubeđivanju…

Kontrolor ličnih podataka: CGS Labs doo, Braće Ribnikar 63A, 21000 Novi Sad, PIB: 110363572, mat. br: 21342955

Gde čuvamo vaše podatke i koliko dugo

Lični podaci koje dobijemo od vas čuvaće se u elektronskoj ili fizičkoj bazi ličnih podataka (u zavisnosti od oblika dobijenih ličnih podataka). Baze su adekvatno zaštićene tehničkim, organizacionim i logičko-tehničkim merama. Samo ovlašćeno osoblje CGS Labs doo ima pristup bazama podataka.

Lični podaci koje nam digitalno dajete čuvaju se na serverima smeštenim u sedištu preduzeća. Sakupljene lične podatke zadržavamo sve dok nas ne obavestite da više ne pristajete na čuvanje i obradu vaših ličnih podataka. Ako zadržavamo informaciju u svrhu dobijanja (na primer, primanjem zahteva, mišljenja ili komunikacije), zadržavamo je samo ono vreme koje je potrebno da bismo postigli svrhu zbog koje se obrađuju lični podaci ili da ispunimo zakonske zahteve.

Obrada i upotreba ličnih podataka

Vašim ličnim podacima kompanija može upravljati, prikupljati ih i obrađivati samo:

 • na osnovu vašeg izričitog pristanka (ZZPL, član 12, tačka 1)
 • ako je prikupljanje vaših ličnih podataka potrebno da bismo sklopili ugovor sa vama (ZZPL, član 12, tačka 2)
 • ako je prikupljanje ličnih podataka potrebno prema važećem zakonu (npr. u vezi sa podacima koji se nalaze na fakturi) (ZZPL, član 12, tačka 3)
 • ako postoji legitimno interesovanje za prikupljanje vaših ličnih podataka od strane CGS Labs d.o.o., osim kada preko interesa CGS Labs d.o.o. preovladavaju interesi ili osnovna prava i slobode pojedinca (ZZPL, član 12, tačka 6)

Obrada i upoteba ličnih podataka maloletnog lica

Kompanija zadržava pravo da lica mlađa od 15 godina ne mogu pristati na obradu ličnih podataka bez saglasnosti roditelja koji vrši roditeljsko pravo ili drugog zakonskog zastupnika maloletnog lica.

U koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke

Kompanija prikuplja i obrađuje lične podatke za sledeće svrhe za koje je potrebno da dobije vašu izričitu saglasnost za obradu:

 1. Odgovaranje na pitanja i upite kupaca

Na našoj web stranici nudimo vam mogućnost da nam postavite pitanje koristeći kontakt obrazac. Ako ste kompaniji poslali pitanje ili upit, CGS Labs doo će vašu e-mail adresu i ime korisitili samo u svrhu pripreme odgovora na pitanje ili pripreme ponude.

U svakom slučaju, mi se obavezujemo da nećemo ažurirati ili prodavati vaše lične podatke trećoj osobi bez prethodnog obaveštenja i pribavljanja vaše izričite pisane saglasnosti.

 1. Obaveštenja o vestima, novostima u CGS Labs programskoj opremi, edukaciji, informativnim događajima, sajmovima

Na našim web stranicama, putem kontakt obrasca ili kontakt podataka objavljenih na našoj web stranici, nudimo vam mogućnost da se prijavite za novosti o CGS Labs programskoj opremi, edukacije, informativne događaje i sajmove. Ključna svrha obrade ličnih podataka jeste da se bude u toku sa novostima, događajima i edukacijom. Ako ste dali saglasnost za primanje obaveštenja u tu svrhu, mi ćemo koristiti vašu e-mail adresu i/ili telefonski broj, ime, naziv radnog mesta, naziv preduzeća i adresu.

 1. Oglašavanje i marketing

Vaše lične podatke (ime i prezime, adresu, polje interesovanja, e-mail adresu i telefonski broj) će preduzeće koristiti za obavljanje marketinških i reklamnih aktivnosti. Marketing i reklamne aktivnosti uključuju:

 • prikazivanje prilagođenog sadržaja na web stranicama preduzeća CGS Labs doo,
 • slanje personalizovanih oglasa na osnovu vašeg područja interesovanja,
 • slanje personalizovanih specijalnih ponuda,
 • učešće u nagradnim igrama i promotivnim aktivnostima kompanije CGS Labs doo.

Koje vrste ličnih podataka obrađujemo

Kompanije prikuplja sledeće vrste ličnih podataka:

 • ime i prezime
 • adresu
 • poštanski broj
 • e-mail adresu
 • telefon
 • interesovanja

Prekid saglasnosti za obradu ličnih podataka

 Imate pravo u bilo kojem trenutku da opozovete svoj pristanak na obradu ličnih podataka u jednu ili sve svrhe obrade ličnih podataka na koje ste pristali.

Možete da prekinte saglasnost:

 • preko veze na kraju ove izjave klikom na »Odjavite se«
 • na kraju svakog e-mail-a koji primite od nas,
 • na osnovu poslatog e-maila u kome se navodi da povlačite saglasnost za obradu ličnih podataka
 • ili nam možete poslati prekid obrade ličnih podataka običnom poštom.

Primer pismene izjave kojom se opoziva pristanak na obradu ličnih podataka može se naći na kraju tih informacija.

Pismenu izjavu o prekidu saglasnosti za obradu ličnih podataka pošaljite na: CGS Labs doo, Braće Ribnikar 63A, 21000 Novi Sad ili na e-mail adresu info.rs@cgs-labs.com.

U slučaju prekida saglasnosti za prikupljanje ili obradu ličnih podataka, svi prikupljeni lični podaci na koje se odnosi zahtev za brisanje će biti izbrisani ili oslobođeni od automatske obrade.

Prekid saglasnosti za obradu ličnih podataka ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka koji se odnose na vas do vašeg otkazivanja i upotrebe tih ličnih podataka u zakonske svrhe.

Vaša prava u oblasti zaštite podataka

Pravo na brisanje/zaborav i ispravljanje netačnih ličnih podataka

U bilo kojem trenutku imate pravo da zatražite od kontrolora da ispravi ili dopuni netačne ili neispravne lične podatke koji se tiču vas.

Možete u bilo kojem trenutnu zatražiti trenutno brisanje vaših ličnih podataka za koje ne postoji pravni osnov za njihovo prikupljanje.

U slučaju ispravke, dodavanja ili brisanja ličnih podataka, morate bez odlaganja biti obavešteni o bilo kakvoj ispravci, dodavanju ili brisanju.

Pravo na ograničavanje obrade ličnih podataka

U bilo kojem trenutku imate pravo da zatražite da ograničimo obradu vaših ličnih podataka u slučaju netačnosti, nezakonitosti, prestanka svrhe obrade ili podnošenja prigovora.

Pravo na prenosivost podataka

U bilo kojem trenutku imate pravo da tražite da vam dostavimo lične podatke koje obrađujemo u vezi sa vama.

U bilo kojem trenutku imate pravo da tražite da se lični podaci koje obrađujemo u vezi sa vama podele sa drugim kontrolorom.

Pravo na ugovor

Svako korišćenje vaših ličnih podataka u informativne ili promotivne svrhe zahteva samo vašu izričitu saglasnost. Ako primate informativni ili komercijalni promotivni sadržaj na osnovu vašeg pristanka, možete u bilo kojem trenutku pismeno zatražiti da prestanemo da koristimo vaše lične podatke u tu svrhu.

Sva prava u vezi sa zaštitom vaših ličnih podataka možete zatražiti pomoću obrasca u prilogu ovog dokumenta. Svoj zahtev treba da pošaljete poštom na adresu CGS Labs doo, Braće Ribnikar 63A, 21000 Novi Sad ili na e-mail adresu info.rs@cgs-labs.com.

Pravo na pristup ličnim podacima koji se tiču vas

Bilo kada imate pravo da dobijete potvrdu da li se u vezi vas obrađuju lični podaci i pristup do podataka u vezi sa vama sa informacijama: svrha obrade podataka, vrsta ličnih podataka koji se odnose na vas, korisnike vaših podataka, procenjeni period zadržavanja ličnih podataka, izvor ličnih podataka. Bitne informacije menadžera informacija su u nastavku ove izjave.

Ugroženost zaštite ličnih podataka

Nažalost, i pored potpune bezbednosti, ne čine se napori da se podaci zaštite. Uvek postojana mogućnost za upad u naše IT sisteme ili nepredvidiva greška mogu ugroziti zaštitu vaših ličnih podataka.

U slučaju da je zaštita vaših ličnih podataka ugrožena i u slučaju da je verovatno da takva pretnja zaštiti vaših ličnih podataka može predstavljati visok rizik za vaša prava i slobode, odmah ćemo vas obavestiti.

U slučaju da je zaštita ličnih podataka ugrožena, o tome ćemo bez odlaganja obavestiti nadležni organ u roku od 72 sata od obaveštenja o bezbednosti vaših ličnih podataka.

Pravo na žalbu

U slučaju kršenja ličnih podataka, imate pravo da podnesete žalbu nadležnom organu na sledeću adresu: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.

Obavezujemo se da ćemo obrađivati sve prikupljene podatke samo za potrebe navedenih svrha upravljanja tj. obradu ličnih podataka i u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim relevantnim sektorskim zakonodavstvom.

 • Menadžer (kontrolor) baze podataka:

CGS Labs doo

Braće Ribnikar 63A,

21000 Novi Sad

Tel. br.: +381 21 300 47 02

e-mail: info.rs@cgs-labs.com

web stranica: https://cgs-labs.rs

 • Kontakti DPO-a: Kompanija nema DPO-a jer ne obrađuje lične podatke do te mere da bi kompanije trebalo da imenuje DPO-a u skladu sa odredbama Opšte uredbe.
 • Svrha obrade ličnih podataka: odgovaranje na pitanja i zahteve kupaca, informisanje o novim dešavanjima CGS Labs programske opreme, edukacije, informativni događaji, sajmovi, reklamne aktivnosti i marketing.
 • Pravni osnov za obradu ličnih podataka: Zakon i pristanak pojedinca.
 • Korisnici ili kategorije korisnika ličnih podataka, ako postoje: Ugovoreni IT procesor odgovoran za rad informacionih sistema u kompaniji i ovlašćeni zaposleni kompanije CGS Labs doo
 • Informacije o prenosu ličnih podataka u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju: podaci se ne prenose u treće zemlje ili u međunarodne organizacije.