Naš cilj je da nadmašimo očekivanja korisnika

Obuka za korisnike softvera

Pružamo specijalizovanu računarsku obuku za upotrebu 2D/3D/BIM projektovanja u građevinarstvu, arhitekturi i hidrotehnici, proizvođača (CGS Labs, Autodesk, BricsCAD, DHI, Viewpoint, …)

Pregled kurseva obuke

BIM / Edukacije i savetovanje

Obavljamo specijalizovane BIM obuke za različite nivoe i korisnike: menadžere, vođe projekata, supervizore, projektante i javnu administraciju.

Savetujemo pri uvođenju BIM računarskih tehnologija u procese projektovanje, izgradnje i održavanje niskogradnje i visokogradnje.

Više informacija

Tehnička podrška

CGS Labs pruža tehničku podršku za korisnike softvera za projektovanje i upravljanje projektima (CGS, Autodesk, DHI, Viewpoint, BricsCAD, …) kao i podršku za upotrebu opreme i sistema koje zastupamo (OTT, GILL, HACH i dr.)

Tehnička podrška

Naš cilj je da nadmašimo očekivanja korisnika

Obuka za korisnike softvera

Pružamo specijalizovanu računarsku obuku za upotrebu 2D/3D/BIM projektovanja u građevinarstvu, arhitekturi i hidrotehnici, proizvođača (CGS Labs, Autodesk, BricsCAD, DHI, Viewpoint, …)

Više informacija

BIM / Edukacije i savetovanje

Obavljamo specijalizovane BIM obuke za različite nivoe i korisnike: menadžere, vođe projekata, supervizore, projektante i javnu administraciju.

Savetujemo pri uvođenju BIM računarskih tehnologija u procese projektovanje, izgradnje i održavanje niskogradnje i visokogradnje.

Više informacija

Implementing environmental measurements

We perform hydrological and meteorological measurements as well as water quality monitoring…

Više informacija

Tehnička podrška

CGS Labs pruža tehničku podršku za korisnike softvera za projektovanje i upravljanje projektima (CGS, Autodesk, DHI, Viewpoint, BricsCAD, …) kao i podršku za upotrebu opreme i sistema koje zastupamo (OTT, GILL, HACH i dr.)

Tehnička podrška