VEDRA Putevi

Napredan putno-meteorološki informacioni sistem za optimizaciju rada zimskih službi. Podržava najnovije trendove kao što su veliki podaci, IoT i veštačka inteligencija i pruža podršku u prilagođavanju klimatskim promenama.

Pročitajte još

Putno-meteorološke stanice

Putno-meteorološke stanice za praćenje temperature i stanja puteva i raznih meteoroloških parametara. Pružaju sveobuhvatan uvid u trenutnu vremensku situaciju na putnoj mreži.

Pročitajte još

VEDRA Opštine

Meteorološki informacioni sistem za podršku održavanja opštinskih puteva. Moguća je višenamenska upotreba, npr. za civilnu zaštitu, poljoprivredu, energetiku, turizam,…

Pročitajte još

VEDRA Putevi

Napredan putno-meteorološki informacioni sistem za optimizaciju rada zimskih službi. Podržava najnovije trendove kao što su veliki podaci, IoT i veštačka inteligencija i pruža podršku u prilagođavanju klimatskim promenama.

Pročitajte još

Putno-meteorološke stanice

Putno-meteorološke stanice za praćenje temperature i stanja puteva i raznih meteoroloških parametara. Pružaju sveobuhvatan uvid u trenutnu vremensku situaciju na putnoj mreži.

Pročitajte još

VEDRA Opštine

Meteorološki informacioni sistem za podršku održavanja opštinskih puteva. Moguća je višenamenska upotreba, npr. za civilnu zaštitu, poljoprivredu, energetiku, turizam,…

Pročitajte još