BIM projektovanje i uređivanje vodotokova

Aquaterra omogućava 3D projektovanje i uređivanje vodotokova, kanala, mera zaštita od poplave itd. Integriše proračune vodećih softvera za hidraulične proračune i simulacije (MIKE FLOOD i HEC-RAS) a kreirani 3D modeli sadrže dinamički povezane podatke i informacije i omogućavaju izvoz u IFC i mnoge druge standardne zapise.

Intuitivni korisnički interfejs

Korisnički interfejs je u skladu sa ustaljenom inženjerskom praksom projektovanja i uređenja vodotokova i omogućava brzo savladavanje softverskih alata, a samim tim i posvećenost inženjerskim detaljima i najboljim rešenjima.

Od idejnih projekata do detaljnih projekata za izvođenje

Aquaterra omogućava korisniku da projektuje u svim fazama projekta, od idejnih studija do detaljnog projektovanja. Na osnovu podataka o osovini, uzdužnom i poprečnim profilima može se brzo napraviti 3D solid model rečnog korita i obale reke, izračunati količine materijala i pripremiti dokumentacija za štampanje.

Karakteristike

CGS Labs softverska rešenja pružaju podršku za BIM podatke koja nije ograničena CAD platformom koja se koristi. 3D modeli puteva, železnica i rečnih kanala generisani su kao detaljni 3D solid objekti sa proširenim BIM metapodacima vezanim za objekte, ili kao više površine za upotrebu sa računarski vođenim mašinama, itd.

Aquaterra nudi menadžer osobina za dodavanje i izmenu osobina podataka 3D solida, što omogućava kompatibilnost sa COBie (Construction Operations Building Information Exchange).

Aquaterra 3D modeli i atributi podataka se mogu izvesti u IFC datoteke. Izvoz u IFC format se redovno ažurira u skladu sa buildingSMART međunarodnim specifikacijama.

Alat Analiza kolizija omogućava projektantima da nađu moguće kolizije između označenih 3D solid objekata unutar samog crteža što štedi vreme potrebno za izvoz modela i kreiranja analize kolizija u trećoj aplikaciji izvan CAD okruženja.

Digitalni model terena (DMT)

Aquaterra podržava različite digitalne modele terena (DMT) za brže i efikasnije projektovanje na različitim tipovima ulaznih podataka. Sadrži svoj sopstveni DMT alat, podržava Civil3D teren, BricsCAD teren i osnovne 3D face objekte.

3D Kosine / Grading

Kreiranje složenih nagiba sa više uslova u useku ili nasipu pruža korisnicima mogućnost pokrivanja različitih scenarija projektovanja i geometrije za sve vrste projekata puteva, od jednostavnog projektovanja šumskih puteva do složenog projektovanja geometrije raskrsnice. Pored toga, kreiranje parkirališta, puteva, železničkih pruga, platoa, rečnih kanala i drugih objekata, lakše je i brže pomoću CGS Labs grading funkcije.

Kreiranjem kompleksnog gradinga sa višestrukim uslovima za nasipe i useke korisniku se omogućava da kreira različite varijante projekta i da zadovolji geometrijske zahteve svih vrsta projekata uređenja vodotoka. Osim toga, kreiranje površinskih objekata, puteva, železničkih koloseka, rečnih kanala i drugih objekata je jednostavno i brzo sa funkcijom za grading.

Geoprostorni podaci

Aquaterra pruža jedinstvenu mogućnost uvoza rasterskih podataka i podataka o visini* (podaci o površini zemlje) u CAD crtež kako bi se vizuelizovala područja na kojima se projekti nalaze. Kombinovanje geoprostornih podataka sa BIM infrastrukturnim ili arhitektonskim modelima nudi atraktivne vizuelizacije i mogućnost analize.

Dostupnost geoprostornih podataka širom sveta za puteve, železnice i zgrade je još jedna dodatna vrednost, koja omogućava korisnicima da re-kreiraju postojeća izgrađena okruženja u oblastima od interesa.

Možete da izvozite vaše 3D projekte direktno u Google Earth i kreirate brze i tačne vizuelizacija na lokacijama projekata.

*Google maps i OpenStreetMap podaci su podržani!

3D model vodotoka

Aquaterra omogućava detaljno kreiranje 3D modela koji može biti kao 3D površ ili kao 3D solid model. 3D površi modela mogu biti automatski generisane iz 3D korita ili poprečnih profila i terena modela ili mogu biti kreirane uz pomoć grading funkcije. 3D solid model koji je kreiran na osnovu poprečnih profila sa materijalima i količinama definiše se sa proširenim podacima. A svi modeli, uključujući proširene podatke, mogu biti uvezeni u Autodesk InfraWorks, Navisworks i mogu se koristiti u različitim BIM procesima rada.

Uređivanje geometrije ose i nivelete vodotoka

Aquaterra pruža širok raspon naprednih alata za projektovanje i uređivanje geometrije ose i nivelete vodotoka. Tu spadaju: P(V)I projektovanje, pomoćni i plutajući elementi, paralelno prikazivanje osa i konverzija postojećih CAD polilinija u elemente ose. Takođe je dostupno i automatsko crtanje geometrije osovine best-fit metodom koja najbolje odgovara ulaznim geodetskim podacima.

Unos nivoa vode i definisanje objekata duž ose

Predstavljanje nivoa vode i rezultata dobijenih uz pomoć softvera za hidrauliče proračune (MIKE FLOOD ili HEC-RAS) je omogućeno u softveru. Objekte poput jarka, kanala, cevovoda, odvodnih parcela itd. u situaciji možemo definisati kao ”objekte duž ose” i projektovati ih u uzdužni i poprečne profile. Slično tome, u uzdužnim i poprečnim profilima možemo prikazati bilo koju tačku iz situacije i obrnuto.

Projektovanje poprečnih profila i opcije uređivanja

Aquaterra omogućava detaljno projektovanje i uređivanje elemenata rečnog korita. Unesite 1D, 2D nivoe vode ili kombinujte sa proračunima i projektujte novu ili izmenite postojeću geometriju poprečnih profila kanala i rečnih korita. Dodajte nasipe i druge objekte koristeći obiman izbor dostupnih alata. Preračunajte nivoe vode i proverite uticaj promena geometrije radi tačne ocene stanja projekta.

Projektovanje rečnih napera

Naperi su kruti statički objekti postavljeni u rečnom koritu a koji usporavaju vodeni tok i ograničavaju kretanje taloga. Aquaterra podržava projektovanje napera duž odabranog toka kao 2D elemente sa različitim gradijentnim vrednostima.

Proračun količine materijala (QTO)

Aquaterra proračunava količinu materijala i poseduje alat za izvoz podataka o količinama sa mogućnošću definisanja vrednosti stavki (spisak materijala). Korisnicima se daje mogućnost da povežu definisane materijale u projektima sa bazom podataka o materijalima u softverima za procenu i analizu troškova, čime se podržava prenos digitalnih podataka i brzo kreira rekapitulacija troškova i kada dođe do izmena u projektu.

Dijagram nasipa / iskopa (Mass Haul Diagram)

Dijagram koji predstavlja grafički prikaz transporta materijala na planiranom gradilištu. Dijagram pomaže projektantima da razumeju odnos nasipnog i iskopnog materijala i uporede ekonomsku isplativost.

MIKE FLOOD by DHI je napredno profesionalno rešenje za modelovanje poplava koje omogućava simulaciju bilo kog problema sa poplavama. To uključuje reke, aluvijalne ravni reka, plavljenje urbanih površina, odvodne mreže, priobalne oblasti, brane, prodore na nasipima ili bilo koju kombinaciju navedenog.

Aquaterrin integrisani MIKE FLOOD interfejs prenosi grafičke podatke u MIKE FLOOD gde se vrše proračuni vodenih tokova. Ti rezultati se prenose nazad u Aquaterru gde nivoi vode mogu da budu prikazani u podužnom profilu i poprečnim profilima.

Izvoz MIKE FLOOD 2D rezultata (linije plavnih oblasti) u Aquaterru takođe je podržano pri projektovanju u CAD okruženju.

HEC-RAS je poznati softver za hidrauličke proračune jednodimenzionalnog mirnog toka i dvodimenzionalnog uzburkanog toka.

Aquaterrin integrisani HEC-RAS interfejs omogućava prenos geometrije kanala ili reke iz CAD okruženja u HEC-RAS gde se vrše proračuni vodenih tokova. Rezultati proračuna mogu da se uvezu u Aquaterru gde se izračunati nivoi vode prikazuju u podužnom profilu i poprečnim profilima. Uzimajući u obzir rezultate, inženjeri tada mogu da izmene topografiju postojećeg kanala ili reke, uz pomoć Aquaterrinih naprednih alata za projektovanje i uređivanje poprečnih profila.

Preko interfejsa Aquaterre, geometrija takođe može da se uveze direktno iz HEC-RASa, da se izmeni u Aquaterri i pošalje nazad u HEC-RAS na dalju analizu.

Google Maps i Google Street View

Google Maps Import omogućava uvoz rasterskih slika i podataka o visini odabrane lokacije sa Google Maps na dwg crtež u odabranom koordinatnom sistemu. Dostupna je i funkcija Google Street View koja omogućava korisniku da interaktivno vidi izabrano područje u CAD okruženju.

Google Earth Export

Aquaterra BIM (3D solid) model uređenja vodotoka može se brzo vizuelizalizovati direktno u Google Earth što nam omogućava da predstavimo projekat u okruženju koje korisniku omogućava izuzetne vizuelne performanse.

Podržani jezici i standardi

 • Engleski (Internacionalni)
 • Hrvatski
 • Nemački
 • Slovenački
 • Srpski

Podržane CAD platforme

 • Autodesk® AutoCAD® 2018 - 2024 (osim AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2018 - 2024
 • BricsCAD® Pro, BIM i Ultimate V22 – V24

* Podržane su samo 64-bitne verzije

Izaberite verziju na osnovu potreba vaše kompanije

Dostupne su lokalne i mrežne licence

 • Uvoz geodetskih podataka
 • Alati za modeliranje digitalnog terena (DMT)
 • 3D Grading
 • Podrška za Civil 3D in Bricscad površine
 • Projektovanje osovine
 • Projektovanje uzdužnog profila
 • Projektovanje poprečnih profila
 • 3D modelovanje vodotoka
 • Projektovanje tačaka/linija na uzdužni profil i poprečne profile
 • Alati za označavanje i dimenzionisanje
 • Proračun količina i dijagram nasipa/iskopa
 • Projektovanje rečnih obala
 • Projektovanje rečnih napera
 • Prikaz nivoa vode
 • Interfejsi Civil3D objekti – Aquaterra
 • Interfejs za softver HEC-RAS
 • Interfejs za softver MIKE FLOOD
 • Podrška za 3D solid objekte
 • Menadžer osobina BIM objekata
 • Uređivač osobina BIM objekata
 • Filter osobina BIM objekata
 • Detekcija kolizija 3D/BIM objekata u CAD crtežu
 • Uvoz Google maps geoprostornih podataka u CAD crtež
 • Uvoz OpenStreetMap geoprostornih infrastrukturnih podataka u CAD crtež
 • Uvoz/Izvoz LandXML podataka
 • Uvoz/Izvoz 3D/BIM modela u IFC 4.2 format datoteke
 • Izvoz 3D modela vodotokova u Google Earth
 • Uvoz geodetskih podataka
 • Alati za modeliranje digitalnog terena (DMT)
 • 3D Grading
 • Podrška za Civil 3D in Bricscad površine
 • Projektovanje osovine
 • Projektovanje uzdužnog profila
 • Projektovanje poprečnih profila
 • 3D modelovanje vodotoka
 • Projektovanje tačaka/linija na uzdužni profil i poprečne profile
 • Alati za označavanje i dimenzionisanje
 • Proračun količina i dijagram nasipa/iskopa
 • Projektovanje rečnih obala
 • Projektovanje rečnih napera
 • Prikaz nivoa vode
 • Interfejsi Civil3D objekti – Aquaterra
 • Interfejs za softver HEC-RAS
 • Interfejs za softver MIKE FLOOD
 • Podrška za 3D solid objekte
 • Menadžer osobina BIM objekata
 • Uređivač osobina BIM objekata
 • Filter osobina BIM objekata
 • Detekcija kolizija 3D/BIM objekata u CAD crtežu
 • Uvoz Google maps geoprostornih podataka u CAD crtež
 • Uvoz OpenStreetMap geoprostornih infrastrukturnih podataka u CAD crtež
 • Uvoz/Izvoz LandXML podataka
 • Uvoz/Izvoz 3D/BIM modela u IFC 4.2 format datoteke
 • Izvoz 3D modela vodotokova u Google Earth

Iznajmljivanje vs Trajne licence


Šta je bolje za mene?

Lokalna vs Mrežna licenca


Koje su razlike?

Održavanje CGS Labs softvera


Zašto je pametno imati ga?

CGS Labs finansiranje


Pristupačan način za započinjanje posla

Reference

Zajedno gradimo budućnost