Obaveštavamo vas da je dostupna nova verzija CGS Labs rešenja za infrastrukturu 2021.1. Nova verzija donosi ažuriranja i ispravke grešaka otkrivenih u verziji 2021, kao i atraktivne nove funkcionalnosti.

Kompletan pregled ažuriranja, ispravki i novih funkcionalnosti dostupan je u PDF dokumentu: Novo u CGS Labs rešenjima za infrastrukturu 2021.1

Istražite nove funkcionalnosti