Uputstva za kurs

Kurs se sastoji od pet časova. Svaka lekcija predstavljena je u videu uz PDF tutorijal i sa DWG datotekama za rad, gde je to potrebno.

Ciljevi kursa

Kada završite online kurs, moći ćete da počnete sa radom na realnim projektima.

Lekcija 1

Unošenje tačaka i kreiranje DMT

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako da unesete tačke u crtež i kako da kreirate digitalni model terena od ulaznih podataka. Takođe je prikazano kako da promenite/uredite dodatne postavke DMT.

   


  2:27 min

Lekcija 2

Efikasno projektovanje osovine puta sa različitim metodama

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako da projektujete osovinu pruge, poprečne osovine, te zatim izvršite projekciju na teren. Na raspolaganju je mnogo različitih metoda za projektovanje osovina. Nekoliko njih je opisano korak po korak.

   


  6:13 min

Lekcija 3

Projektovanje podužnog profila

Svrha ovog tutorijala je naučiti kako projektovati i uneti podužni profil u crtež i kako projektovati i urediti profil.

   


  2:24 min

Lekcija 4

Projektovanje poprečnih profila

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako da iscrtate poprečne profile na crtežu i kako da projektujete poprečne profile sa tipičnim elementima preseka kao što su šine, kosine, donji slojevi, jarak, zaobljenje i sl, kao i da uredite i označite tipične elemente preseka.

   


  2:47 min

Lekcija 5

Proračun količina materijala

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako definisati poligone planimetrije koji predstavljaju granice planimetrisanih količina. Naučićete kako izračunati količine po profilima, kao i sumarne količine za celu oblast.


  3:24 min