Uputstva za kurs

Kurs se sastoji od sedam časova. Svaka lekcija predstavljena je u videu uz PDF tutorijal i sa DWG datotekama za rad, gde je to potrebno.

Ciljevi kursa

Kada završite online kurs, moći ćete da počnete sa radom na realnim projektima.

Lekcija 1

Unošenje tačaka i kreiranje DMT

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako da unesete tačke u crtež i kako da kreirate digitalni model terena od ulaznih podataka. Takođe je prikazano kako da promenite/uredite dodatne postavke DMT.

   


  1:29 min

Lekcija 2

Efikasno projektovanje osovine puta sa različitim metodama

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako da projektujete osovinu puta, poprečne osovine te zatim izvršite projekciju na teren. Na raspolaganju je mnogo različitih metoda za projektovanje osovina. Nekoliko njih je opisano korak po korak.

   


  4:24 min

Lekcija 3

Projektovanje podužnog profila

Svrha ovog tutorijala je naučiti kako projektovati i uneti podužni profil u crtež, kako projektovati i urediti profil i kako izračunati poprečne nagibe.

   


  2:26 min

Lekcija 4

Projektovanje poprečnih profila

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako da iscrtate poprečne profile na crtežu i kako da projektujete poprečne profile sa tipičnim elementima preseka kao što su bankine, nasipi, kolovozna konstrukcija, jarci, trotoari i sl, kao i da uredite i označite tipične elemente preseka.

   


  4:47 min

Lekcija 5

Proračun količina materijala

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako definisati poligone planimetrije koji predstavljaju granice planimetrisanih količina. U sledećem koraku naučićete kako izračunati količine po slojevima, kao i sumarne količine za celu oblast.

   


  3:38 min

Lekcija 6

Projektovanje saobraćajnih znakova i oznaka na putevima

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako projektovati saobraćajne znakove i oznake na putevima. Upoznaćete koji su alati dostupni za uređivanje saobraćajne signalizacije i kako kreirati izveštaj o saobraćajnim znakovima i oznakama na putu.

 


  4:20 min

Lekcija 7

Analiza prohodnosti vozila

U ovom tutorijalu ćete naučiti da koristite različite vrste analiza prohodnosti vozila, kreiranje vozila uređivanjem parametara vozila, pokretanje animacija kreirane vertikalne ili horizontalne analize prohodnosti i kreiranje dijagrama skretnih uglova vozila.

   


  3:53 min

Lekcija 8

Site Design

U ovom tutorijalu ćete naučiti da napravite brzi model terena, da manipulišete tačkama i 3D polilinijama, kako bi ih podigli na teren, kao i da izračunate zapreminu iskopa i nasipa prema zadatim parametrima.

   


  3:53 min