Najavljujemo novu verziju CGS Labs rešenja za infrastrukturu 2022.1. Ova verzija rešava prijavljene probleme sa softverom, poboljšava postojeće i sadrži nove funkcionalnosti.

Kompletan pregled novih karakteristika i poboljšanja predstavljen je u PDF dokumentu: Šta je novo u CGS Labs rešenjima za infrastrukturu 2022.1

Pregled novih funkcionalnosti