U kombinaciji sa crnim petkom i cyber ponedeljkom omogućavamo vam velike uštede za sve naše produkte!

Softveri: Plateia | Ferrovia | Aquaterra | Autopath | Autosign

Plateia | BIM-ready softver za projektovanje i rekonstrukciju puteva
Ferrovia | BIM-ready sofver za projektovanje železnica
Aquaterra | BIM-ready softver za projektovanje kanala i reka
Autosign | BIM-ready softversko rešenje za projektovanje saobraćajnih znakova i oznaka na putu
Autopath | Softver za analizu prohodnosti i kretanja vozila

• 25% popusta na sva iznajmljivanja (7 dana, 30 dana, 90 dana, 1 godina, 3 godine)
• 25% popusta na nove trajne licence + CSM ako se kupuju zajedno*
• 25% popusta na sve nadogradnje + CSM (od v2017-v2022.1) ako se kupuju zajedno*

*Nema popusta na trajnu licencu/nadogradnju ako je kupljena bez godišnjeg održavanja softvera (CSM)!

Softveri: Power Path

Power Path | BIM-ready softver za projektovanje elektro vodova

• 25% popusta na sva iznajmljivanja (1 godina, 3 godine)