Obaveštavamo vas da su dostupne verzije 2020 CGS Labs softvera!

CGS Labs softverska rešenja za projektovanje puteva i saobraćaja uvode mnoge nove inženjerske alate koje bi trebali uzeti u obzir svi profesionalni stručnjaci koji se bave projektovanjem puteva, rekonstrukcijom puteva, projektovanjem ili upravljanjem saobraćaja.

Autosign Professional 2020

Je kompletno redizajniran softver za projektovanje saobraćajnih znakova i oznaka na putu sa intuitivnim, dinamičkim korisničkim interfejsom.

Dostupni su novi alati za crtanje oznaka na putevima, dodati su semaformi, portali i unapređene su funkcionalnosti izveštavanja.

Sa novom verzijom, svi saobraćajni znakovi i oznake na putu su redizajnirani kako bi bili još ispravniji. Baze saobraćajnih znakova su ažurirane i premeštene u cloud radi lakše upotrebe.

Pročitajte više >

Autopath Professional 2020

Je međunarodno poznati softver za analizu prohodnosti i kretanja vozila.

Nova verzija ima potpuno redizajniran korisnički interfejs, koji je intuitivniji i omogućava inženjerima da brzo provere svoje isprojektovane projekte.

Dodato je nekoliko baza putničkih automobila, kamiona, specijalnih vozila i aviona.

Pročitajte više >

Plateia Ultimate 2020

Je sveobuhvatno BIM rešenje za projektovanje i rekonstrukciju puteva.

Mnoge funkcionalnosti su unapređene. Dodati su novi alati sa podrškom za BIM kao što su BIM menadžer atributa, analiza kolizija između BIM objekata i izvoz u IFC format, između ostalog.

Dodatni alati koji se ističu uključuju interaktivni uvoz podataka o visini i terena iz Google Maps u softver Plateia i izvoz Plateia 3D/BIM modela puta direktno u Google Earth za potrebe interaktivne web prezentacije.

Plateia Ultimate uključuje softvere Autosign i Autopath.

Pročitajte više >