CGS Labs, Bricsys razvojni partner sa ponosom predstavlja izdanje svojih BIM softverkih rešenja za projektovanje infrastrukture za BricsCAD V20 platformu.

BricsCAD verzija V20 donosi nove produktivne CAD alate i AI radne procese, koji u kombinaciji sa CGS Labs softverima čine moćno BIM-sposobno rešenje za projektovanje infrastrukture sa odličnom vrednošću i po pristupačnoj ceni.

CGS Labs rešenja za infrastrukturu 2020 za BricsCAD V20 uključuju:

  • Plateia / BIM-ready softver za projektovanje i rekonstrukciju puteva
  • Autosign / Projektovanje i uređivanje saobraćajnih znakova i oznaka na putu
  • Autopath / Softver za analizu prohodnosti i kretanja vozila
  • Ferrovia / BIM-ready softver za projektovanje železnica
  • Aquaterra / BIM-ready softver za projektovanje kanala i reka
  • Electra / Projektovanje linijskih elektrovodova