Damian Krasnianski

Damian Krasnianski

Mnogo je korisnih funkcionalnosti koje nam pomažu da u našim projektima omogućimo analizu prohodnosti vozila. Ovaj softver možemo preporučiti kao koristan alat za građevinske inženjere.