Napredna informaciona rešenja o životnoj sredini

VEDRA Putevi

Napredan putno-meteorološki informacioni sistem za optimizaciju rada zimskih službi. Podržava najnovije trendove kao što su veliki podaci, IoT i veštačka inteligencija i pruža podršku u prilagođavanju klimatskim promenama.

Putno-meteorološke stanice

Putno-meteorološke stanice za praćenje temperature i stanja puteva i raznih meteoroloških parametara. Oni pružaju sveobuhvatan uvid u trenutnu vremensku situaciju na putnoj mreži.

VEDRA Opštine

Meteorološki informacioni sistem za podršku održavanja opštinskih puteva. Moguća je višenamenska upotreba, npr. za civilnu zaštitu, poljoprivredu, energetiku, turizam…

VEDRA Putevi

Napredan putno-meteorološki informacioni sistem za optimizaciju rada zimskih službi. Podržava najnovije trendove kao što su veliki podaci, IoT i veštačka inteligencija i pruža podršku u prilagođavanju klimatskim promenama.

Putno-meteorološke stanice

Putno-meteorološke stanice za praćenje temperature i stanja puteva i raznih meteoroloških parametara. Oni pružaju sveobuhvatan uvid u trenutnu vremensku situaciju na putnoj mreži.

VEDRA Opštine

Meteorološki informacioni sistem za podršku održavanja opštinskih puteva. Moguća je višenamenska upotreba, npr. za civilnu zaštitu, poljoprivredu, energetiku, turizam…

Predstojeći događaji

Aktuelne vesti